HOLDING PAGE 6

A: Heensveien 183, 1880 Eidsberg       T: +47 99777148      E: post@verkarkitektur.no


VERK ARKITEKTUR ER ET KREATIVT ARKITEKTURVERKSTED HVOR HÅNDVERK BLIR TIL SKAPERVERK.

VERK ARKITEKTUR ER ET BLANDEVERK FULL AV IDEER OG LIDENSKAP, SOM ETTER MYE HODEVERK OG FLERE MÅNEDSVERK REALISERES TIL BINDINGSVERK OG REKKVERK. GJENNOM VERKENDE PROSESSER FORENES  FAGVERK MED KUNSTVERK, I HÅP OM Å SKAPE ENESTÅENDE BYGGVERK. ET VERK FOR OSS ER I STADIF ENDRING, OG VI ØNSKER AT VÅRE VERK SKAL UTVIKLE SEG UTVIKLE SEG MED TIDEN. KANSKJE ET LITE UNDERVERK BLIR TIL UNDERVEIS? 


VERK ARKITEKTUR